ویدئو های پربازدید سایت

بدست اورت متن RadEditor توسط جاوا اسکریپت در Asp.Net

اگر نیاز دارید تا متن Html داخل Telerik RadEditor را توسط جاوا اسکریپت بخوانید
از کد زیر میتوانید استفاده کنید

<asp:ScriptManager runat="server" ID="ScriptManager1">
  <Scripts>
    <asp:ScriptReference Assembly="Telerik.Web.UI" Name="Telerik.Web.UI.Common.Core.js" />
  </Scripts>
</asp:ScriptManager>

<script>
 $(document).ready(function () {
  $('#btn_Show').click(function () {
  var editor = $find("<%= txtDescription.ClientID %>"); //get a reference to RadEditor's client object
  alert(editor.get_html()); //returns RadEditor Content
 });
});
</script>دقت کنید که برای استفاده از این کد شما باید از کتابخانه های جاوا اسکریپت خود تلریک هم استفاده کنید که
ما این کار را توسط تکه کد زیر انجام داده ایم


<asp:ScriptManager runat="server" ID="ScriptManager1">
  <Scripts>
    <asp:ScriptReference Assembly="Telerik.Web.UI" Name="Telerik.Web.UI.Common.Core.js" />
  </Scripts>
</asp:ScriptManager>

pet prescription discount card blog.suntekusa.com cialis discount coupons
در صورتی که سوالی راجع به این آموزش دارید در بخش نظرات همین پست مطرح و از ارسال ان از بخش ارتباط با ما خود داری نمائید

ویدئو های مرتبط;

vapjgipk پاسخ

1 1396/10/19 17:17

nqsmdtoq پاسخ

1 1396/10/19 17:17